LAGAR & REGLER FÖR FYRVERKERIER

Grundläggande Lagar för Fyrverkerianvändning

Fyrverkerianvändning i Sverige regleras av flera lagar för att säkerställa allmänhetens säkerhet. Dessa lagar inkluderar åldersgränser, tillståndskrav och specifika regler för användning och försäljning.

Åldersgränser och Identitetskontroll

I Sverige är det lagligt för personer över 18 år att köpa och använda vissa typer av fyrverkerier. Ålderskontroll bör genomföras vid försäljning för att följa dessa regler.

Tillstånd för Större Fyrverkerier

För att använda större fyrverkerier, såsom de i kategori F3, krävs ofta särskilt tillstånd från lokala myndigheter. Dessa tillstånd kräver att användaren visar kunskap och förmåga att hantera fyrverkerierna säkert.

Användning och Säkerhet vid Avfyrning

När det gäller avfyrning av fyrverkerier finns det specifika lagar och rekommendationer för att minimera riskerna för både användare och åskådare.

Säkerhetsavstånd och Avfyrningsplats

Det rekommenderas att hålla ett säkert avstånd från byggnader och folkmassor när fyrverkerier avfyras. Välj en öppen och rymlig plats för avfyrning.

Försiktighetsmått vid Felaktig Avfyrning

Om ett fyrverkeri inte avfyras som det ska, vänta minst 30 minuter innan du närmar dig det. Hantera aldrig ett fyrverkeri som verkar vara defekt.

Särskilda Regler och Förbud

Det finns särskilda regler och förbud som gäller för vissa typer av pyroteknik, inklusive smällare och extremt högljudda fyrverkerier.

Förbud Mot Smällare

I Sverige är användning och försäljning av smällare förbjuden på grund av deras höga risk för skador och störningar.

 

Regler för Import och Försäljning

Import och försäljning av fyrverkerier regleras strikt. Endast godkända och säkerhetstestade fyrverkerier får säljas och användas.