Säkerhetsinformation för Fyrverkerier

Risker med Fyrverkerier

Fyrverkerier medför risker inte bara vid avfyrning, utan också vid förvaring, transport och försäljning. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker för att hantera fyrverkerier säkert.

Lagar och Regler för Fyrverkerier

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har satt författningar och regler för försäljning och hantering av fyrverkerier. Dessa inkluderar åldersgränser och säkerhetsföreskrifter för att minska riskerna med fyrverkerier. Mer om lagar och regler för fyrverkerier kan du läsa här.

Olycksstatistik och Orsaker

Varje år rapporteras nästan 100 allvarliga skador från fyrverkerier i Sverige. De flesta olyckor beror på felhantering, som att inte följa tillverkarens anvisningar, ignorera säkerhetsavstånd, eller hantering under alkoholpåverkan.

Åtgärder för Säkerhet

För att förebygga olyckor är det viktigt att följa tillverkarens instruktioner noggrant och hantera fyrverkerier nykter. MSB ger ut föreskrifter och information för att säkerställa säker användning.

Hantering av Fyrverkerier

Användningen av fyrverkerier kräver försiktighet. Aktsamhetskraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor måste följas. Detta innefattar att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika olyckor.

Fyrverkerikategorier och Tillstånd

Enligt MSBFS 2019:1 får vissa fyrverkerikategorier användas utan tillstånd. Allt om kategorier kan du läsa om här.

Avfallshantering av Fyrverkerier

Vid avfallshantering av fyrverkeripjäser bör du först kontakta en fyrverkerihandlare eller kommunens avfallshanteringsansvariga. Det är inte tillåtet att lämna dessa på återvinningscentraler utan att först ha kontaktat de ansvariga.